Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, indendørs eller udendørs, har du pligt til at anmelde det med det samme. Det er gratis for dig at bruge kommunens rottebekæmpelse.

OBS. Den digitale løsning, som du skal bruge til at anmelde rotter, virker ikke i browseren Edge, oplyser leverandøren. Brug fx Chrome i stedet for.

Anmeld rotter til kommunens rottebekæmper

 • Ved rotter indendørs, kommer rottebekæmperen inden for 24 timer.
 • Ved rotter udendørs, kommer rottebekæmperen inden for fem dage.
 • Hvis du i weekenden opdager rotter inde i beboelsen eller på en fødevarevirksomhed rykker kommunens rottebekæmpere også ud i weekenden.  
 • Har du set rotter udendørs og ikke kan vente flere dage, kan du for egen regning aftale besøg fra en privat autoriseret rottebekæmper.
 • Du skal selv være tilstede, når rottebekæmperen kommer første gang.
 • Rottebekæmperen vil rådgive om, hvad der skal gøres og vil bruge fælder og/eller gift som bekæmpelse.
Læs mere hos Miljøstyrelsen

Viden om rotter

Det kan du gøre som grundejer

Hold rotter væk fra din ejendom

 • Fjern affald og skrammel fra grunden, så der ikke er gemmesteder, hvor rotterne kan føle sig trygge.
 • Opbevar materialer, så de ikke skaber gemmesteder for rotterne: helst helt væk fra husmure, og ellers flyt materialerne 30-40 cm ud fra bygninger. Klods materialerne op, og væk fra jorden.
 • Luk udendørs affaldsspande tæt, så lugt fra og adgang til føde begrænses. Særligt kødaffald er tillokkende for rotter.
 • Lad ikke spiseligt affald og foder ligge og flyde udendørs. Opbevar foder i lukkede beholdere.
 • Opbevar kompost i lukkede, solide beholdere.
 • Tjek at afløbssystemer på din grund er i orden, og at eventuelle fejl og mangler repareres. Du har pligt til selv at betale for reparation af kloakken på din grund.
 • Tjek at ydermure og tag er intakte og uden skader og huller.
 • Beskær bevoksning op af huset, og frihold gerne husmurene for bevoksning i en meters afstand, da rotter kan springe ca. 1 meter, og er gode til at klatre.
 • Sørg for at rottesikre hønsehuse, kaninbure og lignende.

Overlad brug af gift til rottebekæmperen
Det er kun autoriserede rottebekæmpere, der må håndtere rottegift. Du må derimod gerne opstille rottefælder uden indhold af gift for egen regning.

Forebyg rotter i din ejer- eller grundforening

Sorø Kommune tilbyder ejer- og boligforeninger et aftenmøde med en af kommunens rottemedarbejdere, hvor foreningen kan få generel information om forebyggelse samt konkrete forslag til forebyggende indsatser.

Skriv til rotter@soroe.dk og book et møde

For at booke et møde, skal I være minimum 10 boligenheder. Hvis I ikke har en ejer- eller boligforening, kan I stadig booke et af disse møder, blot I slår jer sammen med andre boliger.

Der er som udgangspunkt afsat 1-1½ time til mødet, hvor vi kommer ud til jer og snakker om generel forebyggelse. Vi går en tur omkring bygningerne sammen med jer og kommer med konkrete forslag til forebyggende tiltag. Dette behøver ikke være i almindelig arbejdstid, dog skal det være i hverdagene.

Det er en god idé, at I internt koordinerer jeres forventninger til udfaldet af mødet og om I har budget til at realisere forebyggende tiltag. 

Skriv til os og kom gerne med forslag til dato og tid med det samme. Det kan være, når I alligevel holder bestyrelsesmøde eller lignende.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Åbningstider på rådhuset
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13