Folkemøde Sorø 2019

Folkemøde Sorø blev afholdt lørdag den 17. august kl. 11-17 ved Sorø Akademi.

Sorø Kommune har for første gang afholdt et Folkemøde. I vores arbejde med hele tiden at blive bedre, vil vi gerne bede dig om at besvare en række spørgsmål om Folkemødet.

Du kan besvare spørgsmålene inden d. 1. september 2019, hvor undersøgelsen slutter.

Spørgeskemaet består af ca. 30 spørgsmål og tager 10 minutter. Du besvarer spørgeskemaet ved at klikke på nedenstående link.


Folkemøde Sorø 2019


Deltog du ikke på Folkemøde Sorø?
Hvis du ikke deltog på Folkemøde Sorø, vil vi alligevel gerne have 2 minutter af din tid til at svare på et par få indledende spørgsmål i spørgeskemaet.

Hvad din besvarelse skal bruges til og lidt om anonymitet

Din besvarelse vil indgå i et evalueringsarbejde omkring afholdelsen af Folkemøde Sorø. Blandt andet skal vi på baggrund af evalueringen få forslag til, hvad vi en eventuel anden gang kan gøre bedre.

Din besvarelse er anonym. Vi beder dig dog være opmærksom på, at du ikke skriver personhenførbare oplysninger i de åbne tekstfelter (kommentarfelter), fx navn og adresse m.m. Disse vil blive slettet af hensyn til databeskyttelsesforordningen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til undersøgelsen kan du kontakte Nanna Kirkegaard på tlf. 57 87 65 87 eller mail partnerskaber@soroe.dk Har du spørgsmål til dine databeskyttelsesrettigheder, så kan du læse mere på vores hjemmeside, hvor der også står kontaktinformationer på Sorø Kommunes Databeskyttelsesrådgiver.

Tak for din hjælp.

 

Gå til hjemmesiden for Folkemøde Sorø og se fotos fra dagen.

Med udgangspunkt i Sorø Kommunes Vision22 har byrådspolitikerne ønsket et folkemøde for at styrke samarbejdet mellem kommune, borgere, virksomheder og civilsamfundet i det hele taget.

Byrådets vision rummer ni af FN's verdensmål, som er udvalgt til at være af særlig betydning for Sorø Kommune. Sorø Folkemøde gennemføres særligt i forlængelse af FN verdensmål nr. 17 "Partnerskab for handling".