Verdensmål og Vision 2022

Byrådet har besluttet at lade FN's verdensmål udgøre den overordnede ramme for Sorø Kommunes Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022). Vision 2022 blev vedtaget i Byrådet den 21.november 2018.

FN's verdensmål er en ambitiøs global udviklingsplan, som frem mod 2030 skal bane vejen for en mere bæredygtig verden - i økonomisk, social og miljømæssig forstand.

Byrådet har besluttet, at der i denne byrådsperiode fokuseres særligt på ni af FN's 17 verdensmål (verdensmål nr. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 og 17). De ni verdensmål er koblet til de fire lokale temaer, som er omdrejningspunktet i Vision 2022.

Se Vision og Planstrategi 2022 (Vision 2022) her.

Følg med

Læs mere om Vision og Planstrategi 2022 på vision2022.soroe.dk. Her kan du også følge med i det løbende arbejde med at gøre visionen og verdensmålene til virkelighed.


Bliv inspireret

På hjemmesiden Vækst via viden kan virksomheder, foreninger og andre hente inspiration til, hvordan man kan arbejde med FN's verdensmål.


Mød verdensmålsambassadøren

Foreninger, virksomheder, lokalråd og borgere, som ønsker at arbejde med FN's verdensmål for at styrke deres virke og bidrage til en bedre verden, kan få besøg af Sorø Kommunes verdensmålsambassadør. Kontakt verdensmålsambassadør Pipaluk Balslev på pbal@soroe.dk. 

Kontakt

Aviaaja HøyerØkonomi og Stab

Tlf.: 23 20 90 42
ajrih@soroe.dk 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø