Tidsfrister for afgørelser

Oversigt over Sorø Kommunes fastsatte frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet afgørelse i borgeres anmodning om hjælp efter den sociale lovgivning.

Fristerne er fastsat efter retningslinjerne i Retssikkerhedsloven. Visse frister er fastsat efter anden lovgivning.

På teknik- og miljøområdet har staten fastsat servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug samt for byggesager.

For de øvrige sagstyper indenfor teknik- og miljøområdet er der ikke tale om lovbestemte tidsfrister, men derimod gennemsnitlige sagsbehandlingstider regnet fra, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger til sagen. Sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag afhængig af sagens karakter.

Ansøgning om aktindsigt behandles snarest muligt.

Øvrige tidsfrister:

Teknik- og miljøområdet

Servicelovens voksenområde

Arbejdsmarked og borgerservice

Børn- og ungeområdet

Omsorgs- og specialtandpleje

Hjælpemidler, boligindretning og handicapbil

Anden lovgivning

Kontakt

Sekretariat for politik, ledelse og erhverv

Tlf.: 57 87 60 17
gmh@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø