Råd og nævn

De forskellige råd og nævn fungerer som kommunens sparringspartnere på forskellige områder.

Rådene spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati og er en af borgernes vigtigste kanaler til at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

Råd og nævn

Huslejenævn

Beboerklagenævn

Bevillingsnævn

Grønt Forum

Det lokale beskæftigelsesråd

Ældrerådet

Handicaprådet

Grundvandsråd Sorø

Sorø Beredskabskommission