Oprettelse af lokalråd

Lokalrådene skal dække et bredt geografisk område og varetage lokalområdets interesser generelt, så alle borgere i lokalområdet kan føle sig berørt af de projekter og initiativer som igangsættes.

Borgerne skal have mulighed for at komme med ideer til ændringer eller fornyelse af diverse emner/områder og for at få overblik over, hvilken funktion lokalrådet bestrider. 

Lokalrådene stiftes som foreninger med:

  • valg til bestyrelsen
  • valg af formand og næstformand (kasserer)
  • afholdelse af generelforsamling
  • udarbejdelse af vedtægter
  • udarbejdelse af formålsbeskrivelse

Samtidig skal lokalrådet sende oplysninger til kommunen om, hvilket geografisk område, det dækker. 

Nye lokalråd skal godkendes politisk, hvis lokalrådet ønsker at opnå økonomisk driftstilskud. 

 

Kontakt

Louise SjøbergKultur, Vækst og Demokrati

Tlf.: 21807256
losj@soroe.dk