Lokalråd

I Sorø Kommune er der 16 lokalråd og lokalforeninger. Kommunen har et stærkt ønske om at styrke det lokale demokrati og har derfor vedtaget en lokaldemokratistrategi, som bl.a. skal styrke dialogen med lokalrådene.

Du skal kontakte dit lokalråd, hvis du har en udfordring, der berører dit lokalområde eller en idé, der vedrører dit nabolag.

De 16 lokalråd og -foreninger

Kontakt

Louise SjøbergSekretariat for politik, ledelse og erhverv

Tlf.: 21807256
losj@soroe.dk