Kommunalbestyrelsen

 DSC7448 Copy 1Fotojakobvind   

Gert Jørgensen (C) 

 Borgmester   

 Absalonsgade 34
 4180 Sorø
 Mobil 2146 3229/5787 6008
 E-mail: borgmester@soroe.dk

 

 • Formand for Økonomiudvalget
 • Formand for valgbestyrelsen
 • Næstformand Movia
 • Medlem af KL's bestyrelse
 • Medlem af KL's Klimahandlingsudvalg
 • Medlem af fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Formand for Sorø Kommunes Beredsskabskommission
 • Medlem af Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
 • Repræsentant i Trafikselskab Movias repræsentantskab
 • Medlem af Sorø Kunstmuseum
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde
 • Medlem af Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

Kasper Nygaard 2022 Foto Jakob Vind 1  

 Kasper Emde Nygaard (Løsgænger) 

 1. viceborgmester

 Krøjerup Overdrev 1
 4180 Sorø
 Mobil 2191 9731
 E-mail: kany@soroe.dk

Gruppeformand

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Kultur og Fritidsudvalget
 • Medlem af valgbestyrelsen
 • Medlem af fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Medlem af Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Stedfortræder i Skatteankenævn Sydvestsjælland
 • Stedfortræder for borgmester i Kredsråd vedrørende politiets virksomhed
 • Medlem af Museum Vestsjællands bestyrelse
 • Medlem af Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde
 • Stedfortræder for borgmester til Kommunernes Landsforenings repræsentantskab

 DSC7348 Copy 1Fotojakobvind 1  

Annette Raaschou van der Star (A) 

 2. viceborgmester   

 Karsholtevej 24
 4293 Dianalund
 Mobil 2635 1577
 E-mail: anst@soroe.dk

 

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget

 DSC7432 Copy 2Sh

 

Sofie Ullerup Torpegaard (C) 

 Koldemosevej 21
 4180 Sorø
 Mobil 2924 3863
 E-mail: suto@soroe.dk 

 

 • Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Næstformand for Børn og Undervisningsudvalget
 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • Medlem af FGU-bestyrelsen Øst og Midtsjælland

Jens Jacobsen 2022 Foto Jakob Vind  

Jens Jacobsen (C) 

Bredtvedvej 2
4295 Stenlille
Mobil 2346 0808
E-mail: jjaco@soroe.dk
 

 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget
 • Medlem af AffaldPlus

 DSC7387 Copy 1Fotojakobvind 1  

Bo Christensen (C) 

Esbern Snaresvej 5
4180 Sorø
Mobil 2421 0198
E-mail: boch@soroe.dk 

Gruppeformand

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Formand for Natur, Teknik og Planudvalget
 • Medlem i valgbestyrelsen
 • Medlem i Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Suppleant i den fælles valgbestyrelse
 • Suppleant i Trafikselskabet Movias repræsentantskab
 • Suppleant i Sorø Kunstmuseum
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde

 DSC7405 Copy 1Fotojakobvind 1  

Mogens Schwensen (C) 

Mågevej 19
4293 Dianalund
Mobil 2082 4150
E-mail: mosc@soroe.dk 

 

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget
 • Medlem af Taksationskommissionen efter vejloven
 • Medlem af Sorø Forsyning
 • Stedfortræder i AffaldPlus
 • Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Tersløsegaard
 • Medlem af SSP-udvalget

 Peter Nygaard 2022 Foto Jakob Vind 1  

Peter Nygaard (C) 

Søstien 1
4180 Sorø
Mobil 2040 5380
E-mail: pnyga@soroe.dk

 

 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Stedfortræder i Børn og Ungeudvalget
 • Medarbejderrepræsentant i Sorø Kommunes Beredskabskommission
 • Stedfortræder i Hegnsynet
 • Medlem af Handicaprådet
 • Medlem af TV2 Øst repræsentantskab
 • Suppleant i Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab for Region Sjælland
 • Medlem af SSP-udvalget

 

 


  DSC7397 Copy 1Fotojakobvind 1  

Lars Schmidt (C) 

Holmevejen 20
4293 Dianalund
Mobil 6094 8026
E-mail:  lsch@soroe.dk

 

 • Formand for Social og Sundhedsudvalget
 • Næstformand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • Medlem af Naturpark Åmosen
 • Stedfortræder i TV2 Øst Repræsentantskab
 • Repræsentant i bestyrelsen for Destination Sjælland A/S

 Marianne Vinding 2022 Foto Jakob Vind  

Marianne Vinding (C) 

Torvet 15
4293 Dianalund
Mobil 3032 6230
E-mail: mvind@soroe.dk

 

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Formand for Hegnsynet

  DSC7326 Copy 1Fotojakobvind 1  

Carsten Petersen (C) 

Kvædevej 12
4291 Ruds Vedby
Mobil 4059 0815
E-mail: cape@soroe.dk

 

 • Næstformand for Kultur og Fritidsudvalget
 • Formand for Børn og Ungeudvalget
 • Medlem i Hjemmeværnets distriktsudvalg
 • Suppleant i Museum Vestsjællands bestyrelse
 • Suppleant i Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening
 • Medlem af læringsudvalget i Danmarks Biblioteksforening
 • Medlem af Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomité

 Jakob Spliid 2022 Foto Jakob Vind 1  

Jakob Spliid (V)  

Slettevej 24
4180 Sorø
Mobil 2636 6508
E-mail: jhysp@soroe.dk

Gruppeformand
 

 • Formand for Børn og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
 • Suppleant i Grundlisteudvalget
 • Suppleant i Handicaprådet

 


  DSC4809 Copy 2 1Sh  

Ninna Wiese Pedersen (V)  

Stokholtsvej 32
4173 Fjenneslev
Mobil 2029 2127
E-mail: nwipe@soroe.dk

 

 • Næstformand for Social og Sundhedsudvalget
 • Formand for Klima og Miljøudvalget
 • Medlem i Handicaprådet
 • Medlem i Fondsbestyrelsen for boghandler Peter Svegård og Hustrus Mindelegat
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde
 • Suppleant i valgbestyrelsen
 • Suppleant i den fælles valgbestyrelse
 
 Susanne Borggaard 2022 Foto Jakob Vind  

Susanne Borggaard (D)  

Saltofte Holme 12
4295 Stenlille
Mobil 2211 7545
E-mail: sborg@soroe.dk

Gruppeformand

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Formand for Sorø Forsyning A/S
 • Medlem i Sorø Akademis Skole Bestyrelse
 • Medlem af repræsentantskabet i Andel A.m.b.a. 

  DSC7364 Copy 1Fotojakobvind 1  

Anne Madsen (A) 

 Spurvevej 6, 1. tv.
 4180 Sorø
 Mobil 4014 8175
 E-mail: anma@soroe.dk 

Gruppeformand

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
 • Medlem i valgbestyrelsen
 • Medlem i den fælles valgbestyrelse
 • Delegeret til Kommunernes Landforening - Delegeret topmøde

  DSC7413 Copy 1Fotojakobvind 1  

Preben Lund (A) 

 Frederiksgårdsvej 9, 1. tv.
 4180 Sorø
 Mobil 2046 6891
 E-mail: prlu@soroe.dk 

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
 • Medlem i Kommunens Beredskabskommission
 • Suppleant i Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland

  DSC7342 Copy 1Fotojakobvind 1  

Ivan Hansen (A) 

 Lønnehøj 3, 1. tv.
 4180 Sorø
 Mobil 4084 4180
 E-mail: ih@soroe.dk 

 

 • Medlem af Sorø Forsyning
 • Medlem af AffaldPlus
 • Delegeret til Kommunernes Landsforening - Kommunalpolitisk Topmøde

 


 Mona Boudair Kelder 2022 Foto Jakob Vind 1  

Mona Kelder Bouidar (A)  

Thorsvej 38
4180 Sorø
Mobil 2278 4888
E-mail: mkebo@soroe.dk

 

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget

  DSC7366 Copy 1Fotojakobvind 1  

Bettina Jensen (A) 

Enghaven 25
4295 Stenlille
Mobil 5164 8158
E-mail: beje@soroe.dk 

 

 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Næstformand for Børn og Ungeudvalget
 • Stedfortræder i Handicaprådet

 Flemming Kjaergaard 2022 Foto Jakob Vind 2  

Flemming Kjærgaard (A) 

Nyvej 3
4180 Sorø
Mobil 2851 9275
E-mail: fmekj@soroe.dk

 

 • Medlem af Social og Undervisningsudvalget
 • Medlem af Klima og Miljøudvalget
 • Medlem af fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Medlem af Sorø Beredskabskommission

 Jakob Meibom 2022 Foto Jakob Vind  

Jakob Meibom (A) 

Fyrrevejen 24
4180 Sorø
Mobil 2398 9393
E-mail: jmeib@soroe.dk

 

 • Næstformand for Natur, Teknik og Planudvalget

  DSC7417 Copy 1Fotojakobvind 1  

Linda Nielsen (F) 

Kastanievej 15
4180 Sorø
Mobil 2982 2027
E-mail: linn@soroe.dk 

Gruppeformand

 

 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Natur, Teknik og Planudvalget
 • Medlem af valgbestyrelsen
 • Medlem af Handicaprådet

 Kristiane Nyborg 2022 Foto Jakob Vind  

Kristiane Nyborg (F) 

Ebbesvej 5
4180 Sorø
Mobil 2087 1668
E-mail: knybo@soroe.dk

 

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Suppleant i valgbestyrelsen
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret Topmøde

 DSC7372 Copysh  

Bo Bjerre Mouritzen (Ø) 

Suserupvej 53
4180 Sorø
Mobil 6035 4662
E-mail: bbmo@soroe.dk 

Gruppeformand

 

 • Medlem af Børn og Undervisningsudvalget
 • Næstformand for Klima og Miljøudvalget
 • Stedfortræder i valgbestyrelsen
 • Stedfortræder i den fælles valgbestyrelse med Ringsted Kommune
 • Stedfortræder i Grundlisteudvalget

 Sascha Fich 2022 Foto Jakob Vind  

Sascha Fich (B) 

Enggårdsvej 2
4293 Dianalund
Mobil 2899 1340
E-mail: sfich@soroe.dk

Gruppeformand
 

 • Medlem af Kultur og Fritidsudvalget
 • Medlem i Kulturgruppen Midt- og Vestsjælland
 • Suppleant i fælles valgbestyrelse
 • Suppleant i Kommunernes Landsforening - Delegeret topmøde
 • Formand for SSP-udvalget 

Kontakt

Sekretariat for politik, ledelse og erhverv

Tlf.: 57 87 60 17
gmh@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø