Kommunal og Regionsvalg

Der er Kommunal-,  Regionsråds og Ældrerådsvalg tirsdag den 16. november 2021.

 

Der skal vælges 25 medlemmer til Kommunalbestyrelsen.

 

Det er ikke kun valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, som borgerne i Sorø Kommune skal tage stilling til den 16. november 2021. Der er også valg til Sorø Kommunes Ældreråd.

Ældrerådet varetager de ældre borgeres interesser i Sorø Kommune. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et ældreråd. 

Alle borgere, der er fyldt 60 år ved valget, kan både stille op til Ældrerådet samt afgive sin stemme til det.

Læs mere om Ældrerådsvalget her

Kommunal- og regionsvalg

Valgkort

Afstemningssteder

Sådan stemmer du

Brevstemmer

Handicapvenlig afstemning

Udlandsdanskere, tilflyttere fra udlandet, EU-borgere og hjemløse

Kandidater til kommunalvalg

Valgplakater

Valgresultat for Kommunalvalg 2017