Klima

Ny klimahandleplan for Sorø Kommune

Sorø Kommune skal udarbejde en ny klimahandleplan. Samarbejdet omkring planen starter op i løbet af foråret 2021. Her vil nøgleaktører og interessenter inviteres til at bidrage til planens udarbejdelse.

Den nye klimahandleplan skal godkendes i løbet af sommeren 2022 og skal lægge sig op ad målene fra Paris-aftalen og Danmarks Klimalov. Klimahandleplanen vil erstatte Sorø Kommunes Klimahandlingsplan 2011-2020, der blev vedtaget i 2011.

På temamødet i Kommunalbestyrelsen den 23. august 2021 blev første udkast til indsatser og målniveau forelagt politisk.

Sorø Kommune samarbejder med 45 kommuner om klima

Sorø Kommune er i november 2020 sammen med 45 andre kommuner indtrådt i et forpligtende og ambitiøst nationalt klimasamarbejde skabt i samarbejde mellem Realdania, den grønne tanketank Concito, KL og de danske regioner. Samarbejdet kaldes DK2020.

Formålet med DK2020 er at understøtte de danske kommuner i at udarbejde klimahandleplaner, der opfylder Parisaftalens målsætninger og samtidig sikre sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet, så ikke alle kommuner skal opfinde deres egen dybe tallerken. Kommunen forpligter sig således til at reducere drivhusgasser og til at tage de nødvendige skridt mod at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Endvidere er Sorø Kommune klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere om DK2020 på Realdanias hjemmeside.

Kort om Paris-aftalen

Parisaftalen er en juridisk bindende aftale, som 196 medlemslande i FN's klimakonvention (UNFCCC) indgik på COP21 i Paris i december 2015. Aftalen handler om at begrænse temperaturstigningen til under to grader - og om at arbejde for en maksimal temperaturstigningen til 1,5 grader.

Kort om Danmarks klimalov

I juni 2020 vedtog Folketinget Danmarks første klimalov. Loven skal sikre en 70% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
teknik-miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø