Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Spildevandstilladelse

17. maj 2022 - Sorø Kommune har meddelt midlertidig tilladelse til tilslutning af spildevand
Læs mere

Spildevandstillæg I høring

05. maj 2022 - Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan samt screeningsafgørelse.
Læs mere

Høring om kommuneplantillæg

04. maj 2022 - Sorø Kommune indkalder idéer og forslag til planlægning for Trautnersvej i Sorø.
Læs mere

Fjernvarmeprojekt i Sorø

04. maj 2022 - Sorø Kommune har afgjort, at et fjernvarmeprojekt kan etableres uden, at det skal miljøvurderes.
Læs mere

Lokalplan SK 68 vedtaget

04. maj 2022 - Ny lokalplan for ejendommen Vrangslund ved Fjenneslev er nu endeligt vedtaget.
Læs mere

Lokalplan SK 71 er vedtaget

04. maj 2022 - Lokalplanen og kommuneplantillægget for Boliger ved Vedels Have i Søgade er endeligt vedtaget.
Læs mere

Ny chef for TMD

03. maj 2022 - Jannik Rauer bliver ny chef for Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune.
Læs mere

Tilladelse til husdyrbrug

28. april 2022 - Der er givet miljøtilladelse til udvidelse af hestestutteriet på Assentorpvej 98 i Stenlille.
Læs mere

Tilladelse til plansiloer

20. april 2022 - Opførelse af to plansiloer på husdyrbruget på Vanløsevej 24, Store Merløse kræver ikke godkendelse.
Læs mere

Affaldsplan i høring på ny

01. april 2022 - Fremadrettet skal vi sortere mere. Udkast til en ny affaldsplan med miljøvurdering er nu i høring.
Læs mere