Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Vandindvindingstilladelse

20. januar 2020 - Tilladelse til indvinding af 60.000 m³ vand til gartneridrift på Ringstedvej 92, 4173 Fjenneslev
Læs mere

Ny offentlig sti

17. januar 2020 - En delstrækning på den private fællesvej Feldskovvej, er blevet optaget som offentlig sti.
Læs mere

Lokalplan ophæves delvist

15. januar 2020 - Byrådet har vedtaget den delvise ophævelse af lokalplanen for Doktorhaven i Dianalund.
Læs mere

Spildevandsplan 2020

09. januar 2020 - Spildevandsplan 2020 med tilhørende miljøvurdering er endeligt vedtaget af byrådet.
Læs mere