Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Grundvandskøling

05. juli 2021 - DBI Plastics A/S har fået fornyet tilladelsen på Stationsvej 5, 4295 Stenlille.
Læs mere

Grundvandskøling

05. juli 2021 - DBI Plastics A/S har fået fornyet tilladelsen på Stenmaglevej 20D, 4295 Stenlille.
Læs mere

Screeningsafgørelse

05. juli 2021 - Afgørelse om ikke VVM af cykelsti mellem Bromme og Tersløse samt bro og regnvandsbassiner.
Læs mere

Ny vandforsyningsboring

02. juli 2021 - Frederiksberg Vandværk har fået tilladelse til etablering af nye vandforsyningsboringer i Horsebøg.
Læs mere

Forslag til Lokalplan SK 70

30. juni 2021 - Ny planlægning for et friplejehjem ved Rørstensgården på Frederiksberg er i høring til 1. september
Læs mere

Nye regler for danskbonus

10. juni 2021 - Reglerne for, hvornår man som flygtning eller familiesammenført kan modtage danskbonus er ændret.
Læs mere

Spildevandsplantillæg

04. juni 2021 - Høring: Forslag til tillæg til Spildevandsplan for Pilegårdstrekanten samt screeningsafgørelse.
Læs mere

Vandforsyningsplan

03. maj 2021 - Høring af forslag til vandforsyningsplan samt afgørelse om ikke-miljøvurdering.
Læs mere

Ekspropriation til cykelsti

24. marts 2021 - Ekspropriation til dobbeltrettet cykelsti langs Tersløsevej
Læs mere

Giv dit input!

08. marts 2021 - Alle borgere inviteres til at komme med input til Sorø Kommunes nye trafiksikkerhedsplan.
Læs mere