Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Revurdering af godkendelse

01. marts 2021 - Sorø Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til svineproduktionen på Nyrupvej 40, Nyrup.
Læs mere

Nyt vandløbsregulativ

23. februar 2021 - Det reviderede vandløbsregulativ for Stokkerenden, er efter 8 ugers høringsperiode blevet vedtaget.
Læs mere

Tilladelser til overkørsel

23. februar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til en overkørsel over Tude Å.
Læs mere

Spildevandstilladelse

09. februar 2021 - Sorø Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra SuperBrugsen, Sorø.
Læs mere

Tilladelse til husdyrbrug

09. februar 2021 - Der er givet miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Veddevej 23, Stenlille.
Læs mere

Tilladelser til drænpumpe

01. februar 2021 - Sorø Kommune giver tilladels til en drænpumpe på Vanløsegård, Vanløsevej 24, 4370 Store Merløse.
Læs mere

Nye vandløbsregulativer

28. januar 2021 - Høring af Regulativer for Gartnerrenden og Skovnæsbækken samt miljøvurderingsscreeningen.
Læs mere

Tilladelser til vådområde

19. januar 2021 - Sorø Kommune giver tilladelser til et minivådområde på ejendommen Skellebjergvej 36, 4293 Dianalund.
Læs mere

Spildevandsafgørelse

11. januar 2021 - Afslag på ansøgning om direkte udledning af separatkloakeret regnvand til Sorø Sø.
Læs mere

Pilegårdstrekanten i høring

17. december 2020 - Ny bydel i Dianalund skal bygges på naturens præmisser. Lokalplanforslaget sendes nu i høring.
Læs mere