Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Regulering af dræn

24. november 2020 - Sorø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Skellebjergvej 36.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

23. november 2020 - Udkast til miljøgodkendelse af ændring af svineproduktion på Sværdsholtevej 26, Stenlille
Læs mere

Vandløbsregulering i Åmosen

16. november 2020 - Tilladelse til at nedsætte yderligere membraner i Verup Mose
Læs mere

Fjernvarme under Heglinge Å

06. november 2020 - Sorø Kommune meddeler tilladelse til nedlægning af ny fjernvarmeledning under Heglinge Å.
Læs mere

Sortering af jord/skærver

10. juli 2020 - På Løngvej 14, Sorø er givet tilladelse til midlertidigt oplag, sortering og omlastning af jord.
Læs mere