Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Godkendelse til husdyrbrug

30. marts 2020 - Der er givet tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svinebruget på Sorøvej 24, Stenlille.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

18. marts 2020 - Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion på Vanløsevej 24, Store Merløse.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

16. marts 2020 - Tilladelse til indvinding af 16.000 m³ vand til husdyrbrug på Krogen 15, 4190 Munke Bjergby
Læs mere

Spildevandstilladelse

02. marts 2020 - Sorø Kommune har meddelt tilladelse til tilslutning af spildevand fra HedeDanmark A/S Sorø
Læs mere

Vandråd 2019-2020

30. januar 2020 - Der er nu oprettet vandråd i forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode (2021-2027).
Læs mere

Ny offentlig sti

17. januar 2020 - En delstrækning på den private fællesvej Feldskovvej, er blevet optaget som offentlig sti.
Læs mere