Lægdommere søges

Du kan søge om at komme med på Sorø Kommunes grundliste.
  

Sorø Kommune søger borgere, der er interesserede i at virke som nævninger og domsmænd i straffesager.

I visse straffesager bruger man nævninger og domsmænd - såkaldte lægdommere - sammen med de juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder, at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Når der skal findes nævninger og domsmænd til at virke i en sag, bliver de udtaget af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de grundlister, som kommunernes grundlisteudvalg har udarbejdet og indsendt til landsretten.


Derfor er det vigtigt, at kommunens grundliste rummer et antal egnede borgere, der udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning.


Vil du på grundlisten?

Sorø Kommunes grundlisteudvalg opfordrer nu alle, der er interesserede i at komme på grundlisten, til at henvende sig til grundlisteudvalget.


Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at komme på grundlisten skal man være dansk statsborger. I Sorø Kommune er der særligt behov for personer under 30 år og personer af anden etnisk herkomst end dansk til grundlisten. Disse persongrupper opfordres derfor særligt til at kontakte grundlisteudvalget.

Alle interesserede opfordres til at kontakte grundlisteudvalget, men alle interesserede kan ikke være sikre på at komme på grundlisten.

Du kan ansøge om at komme på grundlisten ved at udfylde dette skema og sende det til kommunen ved den nedestående grønne knap.

Ansøgningsfristen er den 4. marts kl. 12.

Send ansøgning

Klik på knappen 'Send ansøgning' ovenfor og vedhæft det udfyldte skema til mailen. Du skal bruge NemID.  

Kontakt

Byråd og KulturJura

Tlf.: 57 87 62 13
jata@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø