Styrelsesvedtægt

Det er loven om kommuners styrelse, der beskriver rammerne for opbygningen af kommunernes styrelsesforhold. Loven beskriver primært rammerne for indretningen af kommunestyret, dvs. regler for fordelingen af ansvar og myndighed mellem byråd, udvalg og borgmester.

Ud over loven om kommunernes styrelse har hver kommune en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten besluttes af Byrådet og indeholder regler for kommunens organisering. Det drejer sig om eksempelvis antallet af medlemmer i byrådet og om udvalgenes ansvarsområder og sammensætning.

Forretningsorden

Forretningsorden for Sorø Byråd gældende fra den 25. maj 2016. Den omhandler bl.a. udsendelse af dagsordener, afstemninger, habilitet m.m.

Du kan også læse mere om,

  • hvornår en sag skal behandles for "lukkede døre",
  • hvornår dagsordener for Byrådets møder er tilgængelige på hjemmesiden, og
  • hvordan afstemninger og behandling af sager foregår på Byrådets møder.

Kontakt

Byråd og Kultur

Tlf.: 57 87 60 17
gmh@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø