Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

I forbindelse med varetagelsen af det kommunale hverv ydes der vederlag,
diæter og godtgørelser.


Regler for udbetaling af disse er beskrevet i dette regelsæt. Reglerne tager
udgangspunkt i lovgivningen på området som de er beskrevet i den Kommunale
styrelseslovs § 16 og § 16a. Disse er uddybet i Bekendtgørelse om vederlag,
diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv og i den
tilhørende vejledning.


Reglerne er gældende fra 1. juni 2016.