Kodeks for byrådsarbejde

Sorø Byråd har vedtaget et kodeks for godt byrådsarbejde der omfatter i alt 10 punkter, som bl.a. vil danne udgangspunkt for årlige evalueringer af byrådsarbejdet.

Borgerne i Sorø Kommune fortjener et velfungerende byråd. Derfor vil vi i vores interne samspil i Byrådet gøre os umage med

  1. at arbejde med klare visioner, sikre økonomisk råderum for det nuværende byråd og sikre bedst muligt økonomisk udgangspunkt for kommende byråd.
  2. at sørge for, at mål og økonomi hænger sammen, således at budgetter og politikker har troværdighed blandt borgere og ansatte.
  3. at vise handlekraft og blive kendt som Byrådet, der tager fat på de store sager først og sjældent fortaber sig i de yderste detaljer.
  4. at se på helheden frem for at føre sektor- og sognepolitik.
  5. at være bevidste om vores ansvar som arbejdsgiver på egnens største arbejdsplads.
  6. at fremme en åben og ligefrem debatkultur i Byrådet med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø i Byrådet, hvor der både er plads til seriøst politisk arbejde og berigende fællesskab.
  7. at sikre et højt informationsniveau mellem borgmester, udvalgsformænd, gruppeformænd og i Byrådet i det hele taget, sådan at nye initiativer, vigtige eksterne møder osv. er kendt i Byrådet på forkant.
  8. at give repræsentanter for kommunen et klart og bredt mandat for at styrke kommunens forhandlingsposition og handlekraft.
  9. at fremme forståelsen for udviklingen af det lokale folkestyre, bl.a. via en anerkendende holdning til det store arbejde, der gøres af frivillige i bestyrelser, foreninger osv. og ved at være i dialog med borgerne om deres egen ansvarlighed.
  10. at følge løbende op på dette kodeks, så vi én gang om året afsætter tid på et lukket møde til at følge op og evaluere (Byrådets årlige udviklingssamtale med sig selv). 

Kontakt

Byråd og Kultur

Tlf.: 57 87 60 17
gmh@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø