Ældrerådsvalg

Det er ikke kun valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, som borgerne i Sorø Kommune skal tage stilling til den 16. november 2021. Der er også valg til Sorø Kommunes Ældreråd.

Ældrerådet varetager de ældre borgeres interesser i Sorø Kommune. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et ældreråd. Du kan læse mere om Ældrerådet her.

Alle borgere, der er fyldt 60 år ved valget, kan både stille op til Ældrerådet samt afgive sin stemme til det.

 

Vil du stille op til Ældrerådet

Har du lyst til at stille op som kandidat eller overvejer du at stille op, er du velkommen til at kontakte de nuværende medlemmer af Ældrerådet. Du finder deres mailadresser og telefonnumre på Sorø Kommunes hjemmeside under www.soroe.dk/politik/raad-og-naevn. Her kan du også læse referater fra Ældrerådets møder samt Ældrerådets forretningsorden og vedtægter.

Hvis du ønsker at stille op til Ældrerådsvalget i Sorø Kommune skal du udfylde denne kandidat- og stillerliste. Når den er udfyldt skal du sende den enten via post til "Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, att.: Pia Düring Lausen" eller via mail til pdl@soroe.dk

Frist for fremsendelse af kandidlister er tirsdag den 28. september 2021.

 

Hvor og hvordan stemmer du til Ældrerådet i Sorø Kommune

Valget til Ældrerådet i Sorø Kommune afholdes tirsdag den 16. november 2021. Det er samme dag som der er kommunal- og regionrådsvalg. Valget sker som et fremmødevalg og de stemmeberettigede borgere vil, samtidig med valgkort til kommunal- og regionrådsvalget, modtage valgkort til Ældrerådet. Der vil, ligesom til kommunal- og regionrådsvalget, også være mulighed for at brevstemme.

Afgivelse af stemme til Ældrerådet foregår samme sted, hvor du stemmer til kommunal- og regionrådsvalget. 

Ældrerådet vælges for en periode på fire år. Det kommende Ældreråd har dermed mandat fra perioden 1. januar 2022 til og med 31. december 2025 og perioden følger dermed det kommunale valg.

De opstillede kandidater vil blive præsenteret her efter udløb af tidsfristen for opstilling den 28. september 2021.

Resultatet af Ældrerådsvalget 2017

Pr. 1. januar 2018 ser Ældrerådet ud som følger:

Formand: Britta Bech

Næstformand: Zenia Nielsen

Kasserer: Dorete Poulsen

Sekretær: Inge Mortensen

Medlem: Flemming Greve

Medlem: Marianne Krüth

Medlem: Egon Madsen

Medlem: Michael Foersom

Medlem: Karin Christensen

 

Følgende er suppleanter:

  1. Kirsten Solberg
  2. Holger Busk
  3. Judith Højegaard
  4. Liselotte Højer
  5. Palle Rygaard Jensen
  6. Lissi Østermark
  7. Karl Jakobsen
  8. Johan Poulsen
  9. Søren Jeppe Nielsen