1

Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Velfærd

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

4.1.1

Kvalitetsstandarder, der fastlægger et serviceniveau

B

I

I

I

4.1.2

Takser på det specialiserede socialområde, sundhedsområdet og ældreområdet

B

I

I

I

4.1.3

Bevilling til enkeltpersoner (dyre enkeltsager)

 

 

 

B

4.1.4

Godkendelse af kriterier og vilkår for private leverandører på fritvalgsområdet

 

 

B

I

4.1.5

Godkendelse af private leverandører på fritvalgsområdet

 

 

 

B

4.1.6

Driftsoverenskomster/aftaler af væsentlig økonomisk betydning

B

I

I

I

4.1.7

Godkendelse af rammeaftale på det specialiserede område samt høringssvar forud for godkendelse

B

I

I

I

4.1.8

Godkendelse af rammeaftale med Region Sjælland vedrørende for specialtandpleje

B

I

I

I

4.1.09

Godkendelse af sundhedsaftalen samt høringssvar forud for godkendelse

B

I

I

I

4.1.10

Anmodning om værgemål

O

 

O

B

4.1.11

Godkendelse af magtanvendelser

O

 

O

B

4.1.12

Godkendelse af tilsynspolitik for tilbud efter lov om social service § 83

B

I

I

I

4.1.13

Godkendelse af tilsynsrapporter på social- sundhed og ældreområdet

 

 

B

I

4.1.14

Godkendelse af handleplaner pba. tilsyn, hvor der er behov for politisk prioritering af ressourcer eller ændring i serviceniveau

 

 

B

I

4.1.15

Godkendelse af leverandør af kommunale tilsyn

 

 

B

I

4.1.16

Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan

B

I

I

I

4.1.17

Godkendelse af høringssvar til nationale og regionale kvalitetsstandarder, forløbsprogrammer mv., der ikke kræver politisk behandling

 

 

 

B

4.1.18

Godkendelse af praksisplaner samt høringssvar forud for godkendelse

B

I

I

I

4.1.19

Indstilling af fordeling af klyngemidler til Sundhedssamarbejdsudvalget

 

 

O

B

4.1.20

Godkendelse af udbudsmateriale/godkendelsesmateriale vedrørende frit valg af leverandør til personlig og praktisk hjælp (serviceloven)

B

I

I

I

4.1.21

Godkendelse af Danmarkskortet, herunder behov for handleplan

B

I

I

I

4.1.22

Fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister, § 3, stk. 2

B

I

I

I

4.1.23

Støtte til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om social service § 18

 

 

B

I

4.1.24

Støtte til pensionistaktiviteter jf. Lov om social service § 79

 

 

B

I

4.1.25

Tilskud til Frivilligcenter Sorø (driftstilskud)

B

I

I

I

1.2

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

4.2.1

Strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet

B

I

I

I

4.2.2

Politikker og strategier på området

B

I

I

I