1

Delegationsplan for Børn- og Undervisningsudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Dagtilbud

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

2.1.1

Forældrebetalt madordning

 

 

O

B

2.1.2

Etablering af drift af kommunale dagtilbud, pasningsgaranti, mv.

B

I

I

I

2.1.3

Godkendelse af private institutioner

 

 

B

I

2.1.4

Godkendelse af privat børnepasser

 

 

 

B

2.1.5

Retningslinjer for pladsanvisning, som følge af ændret lovgivning

 

 

 

B

2.1.6

Lukning af venteliste

 

 

B

I

2.1.7

Visitation til specialinstitution og støtte i dagtilbud

 

 

 

B

2.1.8

Godkendelse af styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

 

 

B

 

1.2

Skoleområdet

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

2.2.1

Hjemmeundervisning

 

 

 

B

2.2.2

Skoleudsættelse

 

 

 

B

2.2.3

Styrelsesvedtægt, skoleområdet

 

 

B

I

2.2.4

Frit skolevalg

 

 

B

I

2.2.5

Indstilling til specialundervisning

 

 

 

B

2.2.6

Udtrædelse af skolebestyrelse

 

 

 

B

2.2.7

Kompetence i forhold til folkeskolelovens §16 (afkortning af undervisningstid)

 

 

B

I

2.2.8

Tilsyn med interne skole ved socialpædagogiske opholdssteder og private heldagsskoler

 

 

O

B

2.2.9

Indgåelse af overenskomst mellem Sorø Kommune og socialpædagogiske opholdssteder om undervisning af indskrevne børn og unge samt efterfølgende tilsyn

 

 

O

B

2.2.10

Elevferieplaner

 

 

O

I

2.2.11

Godkendelse af eksterne specialtilbud og dagbehandlingsskoler samt efterfølgende tilsyn

 

 

O

B

1.3

Foranstaltning

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

2.3.1

Anbringelser af børn og unge uden for eget hjem - med tvang (beslutningskompetence i Børne-/Ungeudvalget)

 

 

B

I

2.3.2

Anbringelser af børn og unge uden for eget hjem – uden tvang

 

 

 

B

2.3.3

Foranstaltninger efter SEL §52

 

 

 

B

2.3.4

Forældrepålæg og ungepålæg

 

 

 

B

2.3.5

Bevilling om efterværn

 

 

 

B

2.3.6

Ydelser til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende og kronisk lidelse - efter Servicelovens §32, 41, 42, 45 og 84

 

 

 

B

2.3.7

Delegationsaftale mellem Sorø Kommune og anden kommune, som bliver handlekommune

 

 

 

B

1.4

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

2.5.1

Tværgående børne- og ungdomspolitik, integrationspolitik samt andre politikker og strategier på området

B

I

I

I

2.5.2

Udmøntning og handleplaner af politikker på området

 

 

B

I

2.5.3

Strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet

B

I

 

I