Styrelsesvedtægt og forretningsorden

Styrelsesvedtægt

Det er loven om kommuners styrelse, der beskriver rammerne for opbygningen af kommunernes styrelsesforhold. Loven beskriver primært rammerne for indretningen af kommunestyret, dvs. regler for fordelingen af ansvar og myndighed mellem kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester.

Ud over loven om kommunernes styrelse har hver kommune en styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt besluttes af Kommunalbestyrelsen og indeholder regler for kommunens organisering. Det drejer sig om eksempelvis antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen og om udvalgenes ansvarsområder og sammensætning.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Forretningsorden for Sorø Kommunalbestyrelse gældende fra den 3. marts 2021. Den omhandler bl.a. udsendelse af dagsordener, afstemninger, habilitet m.m.

Du kan også læse mere om,

  • hvornår en sag skal behandles for "lukkede døre",
  • hvornår dagsordener for Kommunalbestyrelsens møder er tilgængelige på hjemmesiden, og
  • hvordan afstemninger og behandling af sager foregår på Kommunalbestyrelsens møder.

 

Forretningsorden for de politiske udvalg

Se Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg for de politiske udvalg. Der henvises i øvrigt til følgende link om De politiske udvalg: Politiske udvalg .