Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

Du har mulighed for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, hvis du er borger i Sorø Kommune.

Alle Kommunalbestyrelsens møder begynder med spørgetid, hvor kommunens borgere kan stille spørgsmål. Er der ingen spørgsmål ved mødets start, bortfalder spørgetiden.

Der kan kun stilles ét spørgsmål pr. borger til hvert møde i Kommunalbestyrelsen. Det skal sikre, at flere borgere får mulighed for at stille spørgsmål i spørgetiden på det enkelte møde.

Alle, der bor i Sorø Kommune, kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen i spørgetiden. Dog kun ét spørgsmål pr. Kommunalbestyrelsesmøde.

  • Spørgsmål skal have generel interesse for kommunens borgere.
  • Spørgsmål må ikke handle om oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om dig selv.
  • Spørgsmål må ikke handle om sager, som er på dagsordenen til det kommunalbestyrelsesmøde, hvor spørgsmålet stilles.

Du skal sende dit spørgsmål skriftligt til borgmesteren senest 8 dage før Kommunalbestyrelsesmødet enten pr. mail eller brev. Du kan se en oversigt over Kommunalbestyrelsens møder her.

Det er vigtigt, at det fremgår af brevet eller mailen, at det er et spørgsmål til Kommunalbestyrelsens spørgetid. Borgmesterens mailadresse er borgmester@soroe.dk.

Du kan også sende dit spørgsmål pr. brev til Sorø Kommune, att. borgmesteren, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Borgmesteren beslutter, om spørgsmålet falder inden for rammerne for spørgetiden, eller om der er tale om spørgsmål, som skal besvares af forvaltningen.

Hvis spørgsmålet falder inden for rammerne for spørgetiden, vil borgmesteren læse dit spørgsmål op på mødet. Du vil herefter få et kort svar på dit spørgsmål. Du har mulighed for at stille ét afklarende spørgsmål til svaret. Når det afklarende spørgsmål er besvaret, er der ikke mulighed for yderligere spørgsmål.

Du skal være fysisk til stede under mødet, hvis du vil stille et spørgsmål, da spørgsmål kun besvares mundtligt.

Hvis du ikke er til stede under mødet, bliver spørgsmålet ikke læst op.

Kommunalbestyrelsen har i øvrigt på møde den 21. december 2022 besluttet, at der ikke gives mulighed for, at borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen via Teams eller anden form for audiovisuelt udstyr, der kan bruges i forbindelse med videomøder.