1Regulativ

Tomgangsregulativ

I medfør af § 16 og § 17 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter har Byrådet i Sorø Kommune fastsat:

§ 1

Stk. 1. Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang i længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke i følgende tilfælde:

1. så længe køretøjet befinder sig i trafik kø,

2. så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt til at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning

3. udrykningskøretøjer med lyssignal i gang 

4. komprimering af affald

5. tilvejebringelse af trykluft eller lignende specielle tilfælde

6. anvendelse af motoren, som er nødvendigt i forbindelse med reparation og justering.


§ 2

Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.

§ 3

Vedtaget af Sorø Byråd den 12. oktober 2011.