Miljøgodkendelse, ansøgning

Sorø Kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af produktionen af æglæggende høns på Skelbækvej 9.

31-05-2024

Høringsfrist er den 17. juni 2024.

Udvidelsen sker i den eksisterende stald, hvor inventaret udskiftes og der etableres en veranda på den ene side af stalden i hele staldens længde. Med godkendelsen gives der mulighed for, at der kan produceres æg fra skrabehøner, frilandshøner eller økologiske høner.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har alle ret til at komme med kommentarer, ideer og forslag til projektet.

Læs ansøgningen 

Læs bilag

Hvis du har ideer, bemærkninger eller spørgsmål til udvidelsen, skal vi have dem senest den 17. juni 2023. Hvis du vil have et udkast af miljøgodkendelsen, når denne er lavet, skal vi også vide det inden den 17. juni 2023.

Kommunen sender orientering om udkast til godkendelsen til naboer, parter og dem der har bedt om det. Der er derefter 30 dage til at komme med bemærkninger til udkastet.

Bemærkninger til udkastet bliver vurderet og miljøgodkendelsen ændres evt. på baggrund af disse. Kan kommunen herefter godkende udvidelsen, vil den blive annonceret og den endelige godkendelse kan påklages.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landbrugsafdelingen