HØRING

Revideret Børne- og ungepolitik 0-29 år i høring

06-06-2024

Høringsperioden er fra torsdag den 6. juni til onsdag den 3. juli 2024

Social og Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget har sendt den reviderede børn- og ungepolitik i høring med henblik på endelig godkendelse i de fire udvalg og i Kommunalbestyrelsen.

Høringsperioden er fra torsdag d. 6. juni til onsdag d. 3. juli.

Den nuværende sammenhængende børne- og ungepolitik blev udarbejdet i år 2016 og har været forankret i Børn og Undervisningsudvalget samt i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Den reviderede sammenhængende børne- og ungepolitik forankres i Social og Sundhedsudvalget, Børn og Undervisningsudvalget, Kultur og Fritidsudvalget og i Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget. Formålet med en bredere forankring er at sikre helhed og sammenhæng i form af et stærkt og fælles afsæt for hele børne- og ungeområdet i Sorø Kommune.

Det er en politisk beslutning, at den reviderede børne- og ungepolitik skal være kortfattet og samtidig operationel i sprogbrug og retning.

Der skal indsættes citater fra hver af de fire udvalgsformænd, når de har haft mulighed for at læse børne- og ungepolitikken. Derfor gøres forordet først færdigt efter høringsperioden.

 

Høringssvar sendes til Dianna Britt Højgaard via mail: dibh@soroe.dk senest d. 3. juli 2024

 

Læs den reviderede Børne- og ungepolitik 0-29 år (pdf)

 

OBS. Vær opmærksom på, at pdf'en ikke er fuldt webtilgængelig. Hvis du har brug for et tilgængeligt alternativ for at kunne læse den reviderede politik, bedes du skrive til ovennævnte mailadresse. Når politikken er blevet godkendt, vil der også blive en webtilgængelig version.