Høring af forslag til helhedsplan

Høring om Forslag til Helhedsplan for Sorø bymidte forlænges

03-05-2024

Den nye høringsfrist er den 19. maj 2024.

Høringen vedrørende Forslag til Helhedsplan Sorø forlænges, for at sikre bedre mulighed for at bidrage med input til helhedsplanforslaget.

Sorø Kommunalbestyrelse har besluttet at sende Forslag til Helhedsplan Sorø i offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

Helhedsplanforslagets indhold

Forslaget til helhedsplanen er udarbejdet med det formål at sætte gang i udviklingen af Sorø by, ved både at forskønne byens fysiske rammer og opholdsarealer, samt at styrke fællesskabet og bylivet generelt.

Helhedsplanforslaget er resultatet af en lang proces med borgerinvolvering, der i 2021 tog sin begyndelse med afholdelsen af en række dialogmøder og indsamling af lokal viden, idéer og tanker, der igen har dannet det grundlag, på hvilket forslaget til Helhedsplan Sorø hviler.

Rådgiverfirmaet Gründl Haahr Arkitekter ApS har med udgangspunkt i det store materiale fra involveringsprocessen udarbejdet forslaget i samarbejde med Sorø Kommune. En referencegruppe med repræsentanter fra byens aktører har ligeledes været inddraget i udarbejdelsesfasen.

Læs Forslag til Helhedsplan for Sorøbymidte

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til helhedsplanforslaget

Helhedsplanforslaget er i offentlig høring frem til den 19. maj 2024.

Håbet er, at helhedsplanen skal sætte en fælles retning og samme rammer for den fremtidige udvikling af Sorø by.

Derfor håber vi, at mange vil læse helhedsplanforslaget, og give deres mening og input til kende.

Vi skal derfor have modtaget dine bemærkninger senest den 19. maj 2024 inden midnat.

Send dine bemærkninger til plan@soroe.dk

Du skal give besked, hvis du ikke vil have, at vi gør dit navn m.m. offentligt tilgængeligt

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse, samt evt. e-mail og telefonnummer, komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse.

Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det, når du fremsender dine høringsbemærkninger.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13