Høring af kæmpebjørnekloindsatsplan

Udkast til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i høring

02-02-2024

Høringsfrist 29. marts 2024

Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Sorø Kommune, er blevet revideret og sendes nu i otte ugers høring.

Ændringer i indsatsplanen, sker på baggrund af kommunens erfaringer gennem de sidste 10 år, og indbefatter bl.a. gennemskrivning og opdatering, ny tidsfrist for første bekæmpelse og større fokus på dialog. Planen er miljøscreenet.

Hvis du vil indgive høringssvar, skal vi modtage det senest den 29. marts 2024 på natur@soroe.dk eller fysisk til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

 

Læs udkastet til indsatsplanen.

Læs screening af planen.

Læs screeningsafgørelsen.