Afgørelse om terrænregulering

Terrænregulering kræver ikke landzonetilladelse på Tjørntvedvej 22, 4295 Stenlille

30-05-2024

Klagefristen er den 27.06.2024

Sorø Kommune har vurderet og afgjort, at terrænregulering med 1000 m3 jord på ejendommen ikke kræver landzonetilladelse.

Læs afgørelsen om terrænregulering