Miljøgodkendelse

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af jord på areal svarende til nuværende matrikel 20e Pedersborg By, Pedersborg

22-05-2024

Klagefrist onsdag den 19. juni 2024.

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til K/S Sorø/Multiline til midlertidigt oplag af overskudsjord på nuværende matrikel 20e Pedersborg By, Pedersborg.

Overskudsjorden opstår i forbindelse med virksomhedens planer om udvidelse på matrikel 18aa Pedersborg By, Pedersborg. Matrikel 20e og 18aa sammenlægges. Der er meddelt midlertidig landzonetilladelse til oplaget den 1. marts 2024.

Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til 1. marts 2024. Herefter skal jorden bortskaffes, eller der skal indhentes fornyet godkendelse.

Der er gennemført en screening af projektet efter miljøvurderingsloven. Projektet vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingspligt. 

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt


Klagefristen på miljøgodkendelsen er den 19. juni 2024.

Alle, der har en væsentlig interesse i sagen, kan klage over godkendelsen. Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Jord