Landzonetilladelse

Udhus på Mejerivej 9, 4296 Nyrup

24-05-2024

Klagefristen er den 21.06.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til et udhus.

Læs landzonetilladelsen