Landzonetilladelse og dispensation

Løsdriftstald og ridebane på Tåderupvej 6, 4293 Dianalund

14-05-2024

Klagefristen er den 11.06.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til en løsdriftstald og en ridebane.

Læs landzonetilladelsen og dispensationen