Landzonetilladelse

Garage og skur på Stokholtsvej 38, 4173 Fjenneslev

23-05-2024

Klagefristen er den 20.06.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til en til- og ombygning af en garage og et skur.

Læs landzonetilladelsen