Afgørelse om terrænregulering

Terrænregulering kræver ikke landzonetilladelse på Lillevangsvej 4A, 4180 Sorø.

09-05-2024

Klagefristen er den 07-06-2024.

Sorø Kommune har vurderet og afgjort, at terrænregulering med 4500 m3 jord på ejendommen ikke kræver landzonetilladelse.

Læs afgørelsen om terrænregulering