Tilladelse

Grundvandssænkning og vandindvinding, Ellingegårdens Grusgrav

17-06-2024

Klagefrist mandag den 15. juli 2024

Sorø Kommune meddeler Ellingegårdens Grusgrav ApS tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet i Ellingegårdens Grusgrav, Rustkammervej 80, 4180 Sorø, matrikelnr. 10ci, Pedersborg By, Pedersborg.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 30.000 m3 råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matrikelnummer 10ci, Pedersborg By, Pedersborg.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand fra gravesøen årligt til støvbekæmpelse på matrikelnummer 10ci, Pedersborg By, Pedersborg.

Læs tilladelsen