Miljøgodkendelse

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af jordvolde på del af matrikel 17Q Pedersborg By, Pedersborg

03-06-2024

Klagefristen på miljøgodkendelsen er den 1. juli 2024.

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til K/S Sorø/Multiline til etablering af permanente jordvolde på matrikel 17Q Pedersborg By, Pedersborg.

Overskudsjorden opstår i forbindelse med virksomhedens planer om udvidelse på matrikel 18aa Pedersborg By, Pedersborg. Del af matrikel 17q og 18aa sammenlægges forud for projektet.

Der er meddelt den nødvendige dispensation fra lokalplan SK 45 til jordvoldene den 12. april 2024.

Der er gennemført en screening af projektet efter miljøvurderingsloven. Projektet vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingspligt. 

Miljøgodkendelse


Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Klagefristen på miljøgodkendelsen er den 1. juli 2024.

Alle, der har en væsentlig interesse i sagen, kan klage over godkendelsen. Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Jord