Landzonetilladelse

Sø ved Tygestrupvej 23, 4180 Sorø

07-06-2024

Klagefristen er den 05.07.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en sø.

Læs landzonetilladelsen