Landzonetilladelse

Shelter ved Fjenneslevmaglevej 38, 4173 Fjenneslev

27-06-2024

Klagefristen er den 25.07.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til et shelter.

Læs landzonetilladelsen