Landzonetilladelse

Ridebane på Holmevejen 30, 4293 Dianalund

07-06-2024

Klagefristen er den 05.07.2024

Sorø Kommune har givet en lovliggørende landzonetilladelse til en ridebane.

Læs landzonetilladelsen