Afgørelse

Midlertidig spildevandstilladelse til Rytterhøjen 2, 4180 Sorø

03-07-2024

Klagefrist den 31. juli 2024

Sorø Kommune meddeler midlertidig tilladelse til tilslutning af spildevand til offentlig spildevandskloak fra pavilloner til genhusning på Rytterhøjen 2, 4180 Sorø.

Klagefrist den 31. juli 2024,

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til modulbasseret byggeri på Rytterhøjen 2, 4180 Sorø, svarende til 51 boliger for midlertidig genhusning af beboerne fra Smedeparken, meddeler Sorø Kommune tilladelse til at spildevand tilsluttes den offentlig spildevandskloak på de vilkår der fremgår af tilladelsen.

Afgørelsen gælder for Rytterhøjen 2, 4180 Sorø, matrikel nr. 13BK, Lynge By, Lynge.

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 og udløber den 31. december 2025.

Tilladelse omhandler kun husspildevand.

Se tilslutningstilladelsen

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter afdeling for Spildevand