Landzonetilladelse

Sø ved Verupvej 8, 4293 Dianalund

01-07-2024

Klagefristen er den 29.07.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en sø på 3000 m2.

Læs landzonetilladelsen