Landzonetilladelse

Anneks på Skellebjergvej 12, 4293 Dianalund

05-07-2024

Klagefristen er den 02.08.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af et anneks i en eksisterende bygning.

Læs landzonetilladelsen