Afgørelse om miljøvurdering

Afgørelse om at projekt med at nedgrave kabel mellem Nyrup og Vedde ikke skal miljøvurderes.

04-01-2024

Klagefristen er den 1. februar 2024.

Kabelprojektet er screenet i henhold til miljøvurderingslovens bilag 6.  

Sorø Kommune har afgjort, at projektet ikke medfører væsentlig negative konsekvenser for miljøet, og der skal derfor ikke foretages en miljøvurdering.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.

En klage skal være indsendt inden 4 uger fra offentliggørelsen på vores hjemmeside, det vil sige senest den 1. februar 2024.

Se mere i afsnittet klagevejledning i afgørelsen.

Læs afgørelsen og screeningen

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13