Tilladelse

Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding, Sorø Grusgrav

04-04-2024

Klagefrist torsdag den 2. maj 2024

Sorø Kommune meddeler Dansk Miljø og Genbrug ApS tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet i Sorø Grusgrav, Rustkammervej 83, 4180 Sorø, matrikelnr. 10bk, 10bd, 4h og 4z, Pedersborg By, Pedersborg.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 7.000 m3 råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matrikelnummer 10bk, Pedersborg By, Pedersborg.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering fra en gravesø som etableres når der graves under grundvandsspejlet på matrikelnummer 10bk, Pedersborg By, Pedersborg.

Sorø Kommune meddeler jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 stk. 1 tilladelse til udledning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg til gravesøen. Udledningen sker efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning.

Læs tilladelse