Tilladelse

Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding, Buskehuse Grusgrav

04-04-2024

Klagefrist torsdag den 2. maj 2024

Sorø Kommune meddeler Jørgen Larsen Stenindustri ApS tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding i forbindelse med indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet i Buskehuse Grusgrav, Veddevej 9, 4190 Munke Bjergby

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 10.000 m3 råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matrikelnummer 22b og 7c, Munke Bjergby By, Munke

Bjergby.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering fra en gravesø på matrikelnummer 22b og 7c, Munke Bjergby By, Munke Bjergby.

Sorø Kommune meddeler jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 stk. 1 tilladelse til udledning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg til gravesøen. Udledningen sker efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning.

Læs tilladelsen