Miljøgodkendelse

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse til terrænregulering på Sorøvej 60, 4295 Stenlille.

08-04-2024

Klagefristen på miljøgodkendelsen er den 6. maj 2024.

Sorø Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til Sealand Trees ApS til nyttiggørelse af jord til terrænregulering på ejendommen Sorøvej 60, 4295 Stenlille.

Terrænreguleringen har til formål at forbedre den landbrugsmæssige drift på arealerne, og Sorø Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver landzonetilladelse. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til d. 31. december 2024 og vedrører arealer vest og nord for stuehuset.

Der er gennemført en screening af projektet efter miljøvurderingsloven. Projektet vurderes ikke at være omfattet af miljøvurderingspligt. 

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (link)

Alle, der har en væsentlig interesse i sagen, kan klage over godkendelsen.

Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.