Landzonetilladelse

Ridebane på Kragevigvej 21, 4291 Ruds Vedby

16-04-2024

Klagefristen er den 14.05.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til en ridebane.

Læs landzonetilladelsen