Landzonetilladelse og dispensation

Madpakke- og eventhus på Strandvejen 11, 4180 Sorø

17-04-2024

Klagefristen er den 15.05.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan SK20 til opførelse af et madpakke- og eventhus ved Kongsgaarden.

Læs landzonetilladelse og dispensation