Landzonetilladelse

Friskole og SFO på Næstvedvej 60A, 4180 Sorø.

17-04-2024

Klagefristen er den 15.05.2024

Sorø Kommune har givet landzonetilladelse til indretning af friskole og SFO.

Læs landzonetilladelsen