Midlertidig landzonetilladelse

Beboelsespavilloner på Elmebjergvej 45, 4180 Sorø

17-04-2024

Klagefristen er den 15.05.2024

Sorø Kommune har givet en midlertidig landzonetilladelse til to beboelsespavilloner.

Læs landzonetilladelsen