Igangværende høringer

Få et overblik over igangværende høringer i Sorø Kommune.

Høring vedr. spildevandsplantillæg

Høringsperiode: 6. juni - 1. august 2023

Høring af Forslag til Sorø Kommuneplan 2023-2034

Høringsperiode: 31. maj - 23. august 2023

Høring vedr. nyt affaldsregulativ for erhverv

Høringsperiode: 26. maj - 24. juni 2023