Plejebolig

  • Vi foretager altid en konkret vurdering (visitering) af, om du eller din pårørende er berettiget til en plejebolig.
  • Du kan visiteres til en plejebolig, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær.
  • Du skal have brug for pleje og støtte i et omfang, som f.eks. et dagtilbud ikke kan dække.
  • Du kan finde adresser og links til plejecentrene nedenfor, hvis du folder de grønne bokse ud

 

Plejecentre i Sorø Kommune

Egecentret

Slaglille Plejeboliger

Lynge Plejeboliger

Holbergcentret / Rosenhuset

Mølleparken / Blomstergården

Røde Kors Hjemmet

Lundebo

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø