Kriterier plejebolig

Du kan visiteres til en plejebolig, hvis dit fysiske eller psykiske funktionsniveau er så nedsat, at du har et omfattende og varigt behov for pleje, støtte og samvær. Du skal have brug for støtte i et omfang, som f.eks. et dagtilbud ikke kan dække.

Det  indgår også i vurderingen, om du:

  • har behov for tæt kontakt til personale stort set døgnet rundt
  • har et så omfattende behov for pleje og omsorg, at det ikke er ikke er hensigtsmæssigt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig. Borgeren, som ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov
  • ud fra en helhedsvurdering er ude af stand til eller har svært ved at tage hånd om egne behov og dermed ikke på betryggende vis kan bo alene
  • har behov for at personalet kan være til stede inden for kort tid
  • i perioder har behov for tilsyn af personalet hele døgnet.

Du kan ikke visiteres til en plejebolig udelukkende på grund af:

  • høj alder
  • at du er utryg ved at være alene
  • at du har solgt dit hus og står uden bolig
  • at din nuværende bolig og/eller udenomsareal er for stor eller for dyr.

Plejebolig til ægtefælle, samlever eller partner

Hvis du skal flytte i en plejebolig, har din ægtefælle, samlever eller partner mulighed for at flytte med som "rask ægtefælle".

Hvis du ønsker en plejebolig i en bebyggelse, der ikke indeholder boliger, der er egnede til 2 personer, kan din ægtefælle, tilbydes en anden plejebolig på samme plejecenter. 

Hvis din ægtefælle, samlever eller partner ønsker dette, sker udlejningen efter reglerne om almene boliger, dvs. med selvstændigt indskud, egen husleje, afgifter mv.

 

 

 

 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Ældre

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø